Industrie

Uw plant overzichtelijk en intelligent in beeld

In de veranderede wereld van de industrie is het van groot belang dat uw plant overzichtelijk, up-to-date en As-Built is kaart is gebracht. Vanwege de complexiteit van de wijzigingen in bijvoorbeeld installaties, piping en constructies, worden deze niet altijd even goed doorgevoerd naar het tekenwerk. Zo kan er in de loop der tijd een kloof ontstaan tussen het tekenwerk en de situatie in het veld.

ReviCAD is in staat uw plant of complex gedetailleerd in beeld te brengen door middel van Point-Cloud technologie. Met behulp van een 3D scan wordt uw plant omgezet naar een digitaal Point-Cloud die als basis en nulmeting dient voor al het tekenwerk. Vanuit deze basis wordt een integraal model geconstructueerd. Uit dit BIM model kunnen vervolgens alle gewenste tekeningen worden gehaald zoals bouwkundige plattegronden en constructietekeningen maar ook PI&D’s, Elektrische schema’s en installatietekeningen.

Is er een wijziging in het veld? Er hoeft alleen een aanpassing worden gemaakt in het BIM model en de wijzigingen zullen automatisch doorgevoerd worden naar alle andere tekeningen en aanzichten. Zo onderhouden we samen uw plant en 3D model. Daarnaast zorgen wij ervoor dat het tekenwerk altijd As-Built is voor gebruik door uw engineers, contractors en andere medewerkers.

Interesse naar een 3D scan van uw plant? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.